märts 232012
 

Käisin täna koolitusel, kus arutasime ärimudeli kirjeldamist. Meie rühm võttis aluseks Ural mootorrattad. Rühmakaaslased (suur tänu neile!) dešifreerisid, mida tähendab URAL:

  • U – Unistused
  • R – Rahuldus
  • A – Ainulaadsus
  • L – Liikumine

Liikumine unistuste poole ja nende rahuldamine ainulaadsel moel – see on URAL.